Отныне печать на документах - право, а не обязанность.

Модератор: iFin г.Николаев

Аватара пользователя
iFin г.Николаев
Сообщения: 239
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 19:14
Откуда: г.Николаев

Отныне печать на документах - право, а не обязанность.

Сообщение iFin г.Николаев » 07 ноя 2014, 14:54

Відтепер печатки на документах – право, а не обов’язок

06.11.2014

Підприємці можуть самостійно визначати наявність у них печатки


Відсьогодні, 6 листопада, набуває чинності розроблений Держпідприємництвом Закон України від 15.04.2014 №1206-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу», який скасовує:

1) реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичної особи (170 грн.) та фізичної особи – підприємця (34 грн.);

2) обов’язкове використання електронного цифрового підпису юридичними особами та фізичними особами - підприємців при державній реєстрації шляхом подання електронних документів.

При ідентифікації особи заявника можна буде застосовувати способи, що використовуються у банківській сфері, або, наприклад, передавання файлу із зображенням, QR- коду, з використання IT- технологій та мобільного зв’язку.

3) обов’язкову наявність печатки у суб’єктів приватного права.


Як показує досвід розвинених країн, де печатки практично не використовуються, їх легко можна підробити. Кращим підтвердженням законності документу є підпис, а виготовлення печаток лише забирає у підприємців час і гроші.

Також документом унормовується та розширюється обсяг відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, до яких надається доступ на офіційному сайті Укрдержреєстру. Наявність повноважень для вчинення правочинів від імені юридичної особи можна буде легко перевірити за інформацією з ЄДР через мережу Інтернет.

Тож, тепер печатки мають винятково інформаційний характер, а не дозвільний, як це було раніше: підприємці після державної реєстрації вимушені були проходити ще дві процедури, які вимагали додаткових часових (5-7 днів) та грошових (близько 400 грн.) витрат, – отримати дозвіл МВС на виготовлення печатки (який був скасований ще в лютому 2011 року) та власне виготовити саму печатку (4 роки Держпідприємництво відстоювало необов’язковість її застосування підприємцями).
Поддержка iFin в г.Николаеве и Николаевской обл.
(0512)25-65-81, (066)196-1234, (093)785-8081, (096)799-3007, Skype: ifin.mk

Аватара пользователя
iFin г.Николаев
Сообщения: 239
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 19:14
Откуда: г.Николаев

Re: Отныне печать на документах - право, а не обязанность.

Сообщение iFin г.Николаев » 07 ноя 2014, 14:58

Нюанси використання печаток - в роз'ясненні від Мін'юсту

У зв'язку з введенням добровільності використання печаток, у госпсуб'єктів виникає безліч питань. На деякі з них взялося відповісти Міністерство юстиції.

Мінюст у листі від 14.08.2014 р. №6820-0-4-14/8.1 відповів на кілька запитань щодо використання печаток суб'єктами господарювання приватного права.

1. Якщо у договорі прописано, що він обов'язково повинен скріплюватися печатками, але договір печатками так і не скріпили, то визнати його недійсним буде не можна?

Якщо сторони домовилися укласти договір у певній формі, він вважається укладеним з моменту надання йому цієї форми, навіть якщо законом ця форма для даного виду договорів не вимагалася

При цьому слід зазначити, що порушення форми договору є двох видів і відповідно матиме різні правові наслідки:

- порушення вимог закону щодо форми договору. Може тягнути правові наслідки недійсності договору (наприклад, недодержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору - стаття 220 ЦКУ);

- порушення домовленості сторін щодо форми договору. Може тягнути визнання такого договору неукладеним (наприклад, обрання сторонами для письмової форми правочину обов'язковість його скріплення печатками).

2. Якщо підзаконним актом, прийнятим до Закону України від 15.04.2014 року N 1206-VII, передбачено проставлення печатки, а норми цього Закону передбачають необов'язковість її застосування, то чи обов'язково застосовувати печатку у такому випадку?"

Прем'єр-міністр України доручив міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести власні акти у відповідність із зазначеним Законом, а також з питань, що потребують рішення КМУ, підготувати та подати проекти відповідних нормативно-правових актів.

3. Чи дійсно, якщо порядок знищення печаток не встановлений, то суб'єкт господарювання може визначити його на власний розсуд?"

Оскільки підприємство самостійно визначає порядок організації своєї діяльності, то при вирішенні питання подальшого використання печаток слід керуватися статутом, що є основним документом, який регулює діяльність юридичної особи, а також внутрішніми документами юридичної особи, що відповідно до компетенції прийняті органами управління юридичної особи.
Поддержка iFin в г.Николаеве и Николаевской обл.
(0512)25-65-81, (066)196-1234, (093)785-8081, (096)799-3007, Skype: ifin.mk

Аватара пользователя
iFin г.Николаев
Сообщения: 239
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 19:14
Откуда: г.Николаев

Re: Отныне печать на документах - право, а не обязанность.

Сообщение iFin г.Николаев » 15 ноя 2014, 01:58

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ

від 04.08.2014 р. N 6255


Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва опрацьовано звернення стосовно використання печаток та у межах компетенції повідомляється таке.

1. Відповідно до статті 204 Цивільного кодексу України правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Відповідно до статті 215 Цивільного кодексу України підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою - третьою, п'ятою та шостою статті 203 цього Кодексу:

- зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам;

- особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності;

- волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі;

- правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним;

- правочин, що вчиняється батьками (усиновлювачами), не може суперечити правам та інтересам їхніх малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей.

Недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний правочин). У цьому разі визнання такого правочину недійсним судом не вимагається.

Відповідно до частини першої статті 638 Цивільного кодексу України договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Згідно зі статтею 639 Цивільного кодексу України договір може бути укладений у будь-якій формі, якщо вимоги щодо форми договору не встановлені законом. Якщо сторони домовилися укласти договір у певній формі, він вважається укладеним з моменту надання йому цієї форми, навіть якщо законом ця форма для даного виду договорів не вимагалася.

Відповідно до статті 651 Цивільного кодексу України договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

Враховуючи вищевикладене, а також положення Закону України від 15.04.2014 р. N 1206 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу" (далі - Закон N 1206), відповідно до якого обов'язковість скріплення правочину печаткою може бути визначена за письмовою домовленістю сторін, можна зробити висновок, що нескріплення договору печаткою, навіть за наявності домовленості сторін, не тягне за собою його недійсності та не є підставою для його розірвання в односторонньому порядку.

2. Законом України N 1206 не передбачено норм, що встановлюють необхідність приведення підзаконних нормативно-правових актів у відповідність із зазначеним Законом. Проте, відповідно до частини четвертої статті 4 Цивільного кодексу України, актами цивільного законодавства, зокрема, є постанови Кабінету Міністрів України, які відповідно до статті 117 Конституції України є обов'язковими до виконання.

Враховуючи вищевикладене, усі норми чинних актів законодавства підлягають застосуванню.

3. Законом N 1206 були внесені зміни до статті 207 Цивільного кодексу України, які, зокрема, передбачають, що обов'язковість скріплення правочину печаткою може бути визначена за письмовою домовленістю сторін. Тобто питання знищення наявних печаток не є предметом зазначеного Закону N 1206.


О. Потімков
Т. в. о. Голови Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва
Поддержка iFin в г.Николаеве и Николаевской обл.
(0512)25-65-81, (066)196-1234, (093)785-8081, (096)799-3007, Skype: ifin.mk

Петрович
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13 фев 2017, 18:12

Re: Отныне печать на документах - право, а не обязанность.

Сообщение Петрович » 13 фев 2017, 18:19

Рекомендую все-таки не економить и оформить печать :D


Вернуться в «Регистрация, ликвидация, банкротство»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость